LIÊN KẾT WEBSITE
Tham dò ý kiến
Bạn nhận xét thế nào về Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận ?
        Nhiệt liệt chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN TỈNH
Chuyển biến trong xây dựng tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước
28/09/2023
Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2018-2023 xác định: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
(Quang cảnh buổi lễ)
 
         LĐLĐ tỉnh cũng khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cấp tỉnh và cấp trên trực tiếp cơ sở, xây dựng chương trình hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Xây dựng và ký quy chế, chương trình phối hợp với Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh trong công tác phát triển tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn.
 
         Hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng làm căn cứ đánh giá xếp loại thi đua cuối năm đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng như: Tuyên truyền thông qua tờ rơi, tuyên truyền trực quan, trực tiếp và trên các phương tiện thông tin đại chúng... 
 
         Các cấp Công đoàn kịp thời nắm bắt thông tin hoạt động của doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tiến hành khảo sát doanh nghiệp và thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2018 – 2023. 
 
         Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh ngoài khu vực Nhà nước đã đạt được kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp công đoàn. Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, sản xuất kinh doanh ổn định đều đã thành lập được tổ chức công đoàn. Một số đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao trong nhiệm kỳ, như: LĐLĐ huyện Ninh Phước, Công đoàn các Khu công nghiệp …  góp phần tích cực vào xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp.
 
         Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ, việc triển khai thực hiện nghị quyết còn một số những tồn tại. Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoạt động chưa hiệu quả. Một số người sử dụng lao động trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa tạo điều kiện vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, còn né tránh và chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của tổ chức công đoàn...
 
         Trong những năm tới, việc toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục là xu thế chủ đạo. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Qua đó, số lượng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục tăng, thu hút số lượng lớn CNLĐ vào làm việc. Để thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài khu vực Nhà nước, xây dựng CĐCS vững mạnh, thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho người lao động và người sử dụng lao động hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ khi gia nhập tổ chức Công đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn...
 
         Từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn đã kết nạp mới 13.072 đoàn viên, trong đó phát triển tăng 6.266 đoàn viên, đạt 108% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao (5.800) và vượt so với Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X; thành lập mới 94 công đoàn cơ sở, trong đó có 29 công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp có sử dụng từ 20 lao động trở lên, đạt chỉ tiêu. Đến nay toàn tỉnh đã có 34.951 đoàn viên/36.974 công nhân, viên chức lao động và 713 CĐCS; có 88,2% CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 98% CĐCS khu vực nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ, 79,6% CĐCS khu vực ngoài nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Phương Thảo
CÁC TIN KHÁC
Quay lại trang trước
Hiển thị kết quả trong 1-8 (of 502)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|