LIÊN KẾT WEBSITE
Tham dò ý kiến
Bạn nhận xét thế nào về Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận ?
        Chào mừng 31 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2023), giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)!
LUẬT CÁN BỘ - CÔNG CHỨC
Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Nhóm
05/2014/QĐ-TTG 15/01/2014 Quyết định
34/2012/NĐ-CP 15/04/2012 Nghị định
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định
31/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định
27/2012/NĐ-CP 06/04/2012 Nghị định
14/2012/NĐ-CP 07/03/2012 Nghị định
112/2011/NĐ-CP 05/12/2011 Nghị định
141/2011/TT-BTC 20/10/2011 Thông tư
08/2011/TT-BNV 02/06/2011 Thông tư
58/2010/QH12 15/11/2010 Luật
06/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Nghị định
22/2008/QH12 13/11/2008 Luật
ÐON VỊ TRỰC THUỘC
Hệ thống QLVB & ĐH
Hệ thống QLVB và Điều hành E-Office
THÔNG BÁO - MỜI HỌP
258 khách
29732573 khách