LIÊN KẾT WEBSITE
Tham dò ý kiến
Bạn nhận xét thế nào về Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận ?
        Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024.
TIN ẢNH
<a class=a_yellow style=color:#f6ff00; href=/Trang-chu/Tham,-tang-qua-cho-CNLĐ-nhan-dip-Tet-Nguyen-đan-Qu.aspx>Thăm, tặng quà cho CNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.</a><br/>Đ/c Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam và đ/c Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. <a class=a_yellow style=color:#f6ff00; href=/Trang-chu/Tham,-tang-qua-cho-cong-nhan-lao-đong-co-hoan-canh.aspx>Thăm, tặng quà cho công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023</a><br/>Đ/c Trần Lưu Quang - Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đ/c Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. <a class=a_yellow style=color:#f6ff00; href=/Trang-chu/Đong-chi.aspx>Đ/c Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy</a><br/>Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội <a class=a_yellow style=color:#f6ff00; href=/Trang-chu/Ban-Chap-hanh-Lien-đoan-Lao-đong-tinh-khoa-X,-nhie.aspx>ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN, NHIỆM KỲ 2023-2028</a><br/>Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức từ ngày 8-9.10, tại Hội trường UBND tỉnh Ninh Thuận. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Thanh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận và 270 đại biểu trong đó có 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 35.000 đoàn viên trong tỉnh tham dự. <a class=a_yellow style=color:#f6ff00; href=/Trang-chu/Đ.aspx>ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN, NHIỆM KỲ 2023 - 2028</a><br/>Đ/c Nguyễn Đình Khanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. <a class=a_yellow style=color:#f6ff00; href=/Trang-chu/Đai-hoi-Cong-đoan-tinh-Ninh-Thuan-lan-thu-X,-nhiem.aspx>ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN, NHIỆM KỲ 2023-2028</a><br/>Đ/c Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội <a class=a_yellow style=color:#f6ff00; href=/Trang-chu/Hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-Nu-cong-nam-2017-.aspx>Đ/c Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam</a><br/>Phát biểu chỉ đạo Đại hội <a class=a_yellow style=color:#f6ff00; href=/Trang-chu/HOI-NGHI-(3).aspx>BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2023-2028</a><br/>Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức từ ngày 8-9.10, tại Hội trường UBND tỉnh Ninh Thuận.
TIN VẮN KHÁC
HÌNH ẢNH HOẠT ÐỘNG
Đ/c Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội QUANG CẢNH ĐẠI HỘI Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - UV Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - UV Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương thăm, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Ninh Thuận. Đ/C TRẦN VĂN ĐÔNG - UV BAN CHẤP HÀNH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM, TUV, CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH Đ/C PHẠM VĂN HẬU - PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẶNG HOA CHÚC MỪNG Đ/C NGUYỄN ĐỨC THANH - ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY TẶNG HOA CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI QUANG CẢNH ĐẠI HỘI
ÐON VỊ TRỰC THUỘC
Hệ thống QLVB & ĐH
Hệ thống QLVB và Điều hành E-Office
THÔNG BÁO - MỜI HỌP
249 khách
36895918 khách