LIÊN KẾT WEBSITE
Tham dò ý kiến
Bạn nhận xét thế nào về Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận ?
        Nhiệt liệt chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Nhóm
77/2014/QĐ-TTG 24/12/2014 Quyết định
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật
02/2014/TT-BLĐTBXH 10/01/2014 Thông tư
26/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Thông tư
08/2013/TT-BLĐTBXH 10/06/2013 Thông tư
103/2012/NĐ-CP 04/12/2012 Nghị định
100/2012/NĐ-CP 21/11/2012 Nghị định
01/2012/TT-BLĐTBXH 05/01/2012 Thông tư
02/2008/TT-BLĐTBXH 19/07/2011 Thông tư
32/2010/TT-BLĐTBXH 25/10/2010 Thông tư
86/2010/NĐ-CP 13/08/2010 Nghị định
41/2009/TT-BLĐTBXH 30/12/2009 Thông tư
127/2008/NĐ-CP 12/12/2008 Nghị định
19/2008/TT-BLĐTBXH 23/09/2008 Thông tư
190/2007/NĐ-CP 28/12/2007 Nghị định
03/2007/TT-BLĐTBXH 30/01/2007 Thông tư
152/2006/NĐ-CP 22/12/2006 Nghị định
71/2006/QH 11 29/06/2006 Luật